Asjes

 

Asjes-Mobair

Overdruksystemen en Airconditioning verzorgd door
ASJES-MOBAIRAsjes-mobair is een jonge en enthousiaste onderneming welke zich specialiseert in reparatie en onderhoud van aircosystemen en overdrukunits op grondverzet en bouwmaterieel.
Tevens worden complete systemen opgebouwd inclusief testcertificaat en door onze flexibele werkwijze met compleet ingerichte servicewagen kunnen we stellen dat voor het onderhoud, levering van filters en reparaties Asjes-mobair de onderneming is waar u al die tijd naar heeft gezocht !!

Om enige duidelijkheid te verschaffen over mogelijkheden en toepassingen volgt hieronder enige uitleg.
Mocht u na onderstaande vragen en/of opmerkingen hebben kunt u deze altijd stellen, wij zijn gaarne bereid om u deze informatie te verschaffen.

Inleiding:
Het toegenomen milieubewustzijn in de jaren 80 heeft tot een aantal opmerkelijke ontwikkelingen geleid op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Het toegenomen hergebruik van afvalstoffen en de noodzaak van bodemsaneringen stelden de gebruikers van grondverzetmachines en bouwmaterieel zo nu en dan bloot aan te hoge concentraties vervuiling. Omstandigheden waar men voorheen de schouders over ophaalde werden kritischer bekeken en er ontstonden duidelijke wensen aangaande veiligheid en comfort.

Overdruk:
Een van de manieren om de machinist te beschermen tegen vervuilde omgevingslucht is het in de cabine blazen van gefilterde lucht waarbij de luchtdruk in de cabine constant hoger is dan de buitenluchtdruk. De overdruk die zo ontstaat belet het naar binnen lekken van vervuilde lucht en de filters zorgen voor relatief schone ademlucht.
Overdrukfiltersystemen zorgen dus voor gefilterde lucht met een geringe (over)druk.

De uiteindelijke druk die in de cabine ontstaat is afhankelijk van de luchtopbrengst van het overdrukfiltersysteem en de mate waarin de cabine luchtdicht is. Het drukverschil tussen cabine en buitenlucht is slechts enkele millibar en wordt gewoonlijk in Pascal uitgedrukt.(1 millibar = 100 Pascal)
Het is om meerdere redenen van belang om de luchtdoorstroming in de cabine zo laag mogelijk te houden, het verbetert het filterrendement, de filterstandtijd is groter (minder vaak filters wisselen!) en het overdruksysteem heeft minder invloed op de cabinetemperatuur.
Daarnaast is het van belang dat de verontreiniging een bepaalde tijd in contact staat met het filtermateriaal.
Het luchtdicht zijn van de cabine is per machine verschillend, sommige cabines kunnen met simpele ingrepen afdoende dicht gemaakt worden maar veelal is het nodig om hieraan extra aandacht te besteden.

Filters:
De meest gebruikte filters zijn stoffilters en koolfilters, elk met hun eigen filterbereik en specifieke toepassingsgebied.

Stoffilters filteren ongeveer als een zeef, de stofdeeltjes worden in de structuur van het filter opgevangen en blijven als zelfstandige stof in het filter. Afhankelijk van de grootte van de te verwachten stofdeeltjes zal een fijn of groffilter nodig zijn. Stoffilters zullen na verloop van tijd mechanisch slijten en/of beschadigen, dit door bijvoorbeeld constante trillingen en veroudering van het filtermateriaal.
Het periodiek vernieuwen van stoffilters is daarom noodzakelijk.

Koolstoffilters filteren min of meer als een magneet en binden moleculaire verontreiniging op chemische wijze aan de actieve kool. A-koolfilters zijn in principe geschikt voor alle aromatische koolwaterstoffen en PAKS (polycyclische aromatische koolwaterstoffen).
Voor afwijkende verontreinigingen zoals kwik of zuren kunnen filters geproduceerd worden volgens ABEK-norm.
Koolfilters zullen na verloop van tijd verzadigd raken, dit is te merken aan bijvoorbeeld geursporen in de cabine, het filter neemt niets meer op.

Standtijd:
De standtijd van koolfilters en stoffilters (levensduur) is afhankelijk van onder andere vervuilingsgraad en luchtaanbod. Het vervangen van filters is dan ook vaak een kwestie van periodiek onderhoud en gezond verstand. Veelal kan een veiligheidskundige uitkomst bieden.

Eventueel zijn gasdetectiesystemen leverbaar waarmee de standtijd van de filters nauwkeurig in de gaten gehouden kan worden.

Wetgeving:
Overdrukfiltersystemen zijn preventieve veiligheidsartikelen, net als bijvoorbeeld ademmaskers en veiligheidsschoenen. De ARBO-wetgeving is hier dan ook actief mee bezig.
De arbeidsinspectie controleert onder andere of de gebruikte filters de juiste zijn en of de overdruk in de cabine voldoende is. De publicatie uitgegeven door C.R.O.W. is de leidraad waarmee gebruikers en fabrikanten dienen te werken.

Overdrukfiltersystemen hebben in de afgelopen jaren hun nut bewezen, niet alleen als preventief veiligheidsmiddel, maar ook als actieve bescherming van mens en machine. Een schone cabine is tenslotte niet alleen comfortabel maar ook een voorwaarde voor kwetsbare elektronica en kostbare meetapparatuur.

Airconditioning:
Om overdrukfilters tot hun recht te laten komen is het vanzelfsprekend vereist de deuren en ramen gesloten te houden. Dit kan zomers in de cabine tot onaangenaam hoge temperaturen leiden. Een overdrukfilter en airconditioning biedt dan de ideale oplossing. Toepassing van deze, onafhankelijk van elkaar functionerende installaties, neemt hand over hand toe.
Dit is in feite een must om te voorkomen dat de machinist zijn toevlucht zoekt in het openen van een raam of deur om zo enige verkoeling te krijgen maar tegelijk schade toebrengt aan zijn eigen gezondheid.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.